Nguyễn Thu Hương

Mình tên là Nguyễn Thu Hương, sinh sống tại Hà Nội. Mình học Huesa từ năm 2001 đến nay đã tròn 20 năm. Mình rất ơn phước vì đã sớm biết được Huesa, được trải nghiệm qua nhiều bài học, cuộc đời mình đã gắn liền với Huesa từ khi còn là một thanh niên giờ mình bước sang trung niên , từ một người bệnh nặng không thuốc cứu chữa giờ mình đã khỏe mạnh đã lập gia đình và có 2 thiên thần. Có thể nói Huesa là hơi thở , là sự sống, là những ơn phước, những điều mầu nhiệm mà mình đã nhận được. Và mình muốn chia sẻ đến mọi người.

My name is Nguyen Thu Huong, I am living in Hanoi. It's been 20 years since I joined Huesa. I am very blessed to know Huesa in the early age of life and I’ve experienced so many lessons. My life has been associated with Huesa since I was a young girl, now I am turning middle-aged woman. My starting point was a seriously ill person with no hope to be cured and now I am very strong and healthy. I got married and have 2 angel children. Huesa is my breath, my life, bringing to me so many blessings and miracles. Therefore, I want to share with everyone .

Nguyễn Thu Hương’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

Nguyễn Thu Hương’s past events

THỨC ĂN CHO SỰ KHAI SÁNG- FOOD FOR ENLIGHTMENT

22 Sep 2021 (19:00 PM - 21:30 PM)

5.0
Nguyễn Thu Hương
135
Chia sẻ cách làm và những trải nghiệm về sinh tố huesa_ ❤️ Huesa smoothie _ How to make? ❤️ Sharing about experience and application of this divine food!

28 Aug 2021 (18:00 PM - 20:00 PM)

5.0
Nguyễn Thu Hương
134

Nguyễn Thu Hương’s recent reviews

Andrea Raviolo

attended THỨC ĂN CHO SỰ KHAI SÁNG- FOOD FOR ENLIGHTMENT

Oct. 2, 2021, 11:29 p.m.

Great! Thank you

Gulsina Musina

attended THỨC ĂN CHO SỰ KHAI SÁNG- FOOD FOR ENLIGHTMENT

Sept. 27, 2021, 5:21 p.m.

Благодарю! Здоровья, процветания, успехов и благополучия!

Licia Digonzelli

attended Chia sẻ cách làm và những trải nghiệm về sinh tố huesa_ ❤️ Huesa smoothie _ How to make? ❤️ Sharing about experience and application of this divine food!

Aug. 30, 2021, 8:44 p.m.

Thank you so much dear Thu! Now I am more motivated to continue to make my smoothie ????