Wellness Healing

WellneSSera creates the time and space you need to do a deep dive into your body, mind and soul. Experience yourself beyond the limitations of your daily routine.

One-off Live Stream

Interactive - BOSNIA Reunion 2022

03 Jul, 2022 - 07 July, 2022 - From 6:00PM to 9:00PM (Melbourne Time)

- Eligibility: all the Huessa Student from Level 1.
- Đối tượng tham dự: Tất cả học viên HUESA từ cấp lớp 1

As we all know, early this July, the HUESA community will have the most anticipated global reunion in recent years from the valley of the pyramids of Visoko, Bosnia. It is a great blessing for all of us that Co Theresa will be there in person with more than 300 HUESA students from many countries around the world with the same mind for the great transition during this period.

This is an extremely sacred connection after nearly 3 years of transformation and purification across the globe. In order to increase the vibration and spread this special energy from the pyramids in Bosnia, HUESA Global will organize an online connection for all students who cannot come to Visoko.


Như chúng ta đã biết, đầu tháng 7 này cộng đồng HUESA sẽ có cuộc hội ngộ toàn cầu được mong đợi nhất trong những năm gần đây từ thung lũng các kim tự tháp Visoko, Bosnia. Một ơn phước lớn cho tất cả chúng ta là Cô Theresa sẽ có mặt trực tiếp tại đây cùng hơn 300 các ACE học viên HUESA từ nhiều quốc gia trên thế giới với cùng tâm ý cho sự dịch chuyển vĩ đại trong giai đoạn này.

Đây là một sự kết nối vô cùng linh thiêng sau gần 3 năm chuyển đổi và thanh lọc trên toàn quả địa cầu. Để tăng độ rung và lan tỏa nguồn năng lượng đặc biệt này từ các kim tự tháp tại Bosnia, HUESA toàn cầu sẽ tổ chức kết nối online cho tất cả các học viên không có điều kiện tham dự trực tiếp tại Visoko.

Registration will be closed in

I Thank You - I Love You