Wellness Healing

WellneSSera creates the time and space you need to do a deep dive into your body, mind and soul. Experience yourself beyond the limitations of your daily routine.

One-off Live Stream

The Calendar - 2022 / Lịch - 2022

12 Jan, 2022 - None

Welcome to 2022, the year of Mastery. We are releasing the HUESA 2022 Calendar version as a photo. You can register here and open the event you have registered to download the 2022 Calendar. With 2022 Calendar Photo, you can print out, save as wallpapers on your phone or personal computer.

================================

Chào đón năm 2022, năm của sự Làm Chủ. Chúng tôi hân hạnh được phát hành phiên bản Lịch 2022 của HUESA ở dạng ảnh. Các anh chị em có thể đăng ký mua tại đây và mở sự kiện mình đã đăng ký để tải ảnh lịch 2022 về. Với ảnh lịch 2022, các anh chị em có thể in ra, lưu làm hình nền trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân của mình.

Registration will be closed in

I Thank You! I Love You!

HUESA ENERGETIC SIGIL FOR EVERYONE

12 Jan, 2022 - None

Cô has put in the ENERGETIC SIGIL with so much Energy of Divine Love, Love from the Divine Mother the Divine Father, from Father Sky and Mother Earth, Energy from Source, from the Divine Entourage, from the Kingdoms of all beings, of All Elements in the universe and much more… it's impossible to list them all. May this Sigil be expressed with Divine Love, Divine Intention to provide you with energetic support when you need it .

It is a tool that assists you in achieving your desired goal, your wishes, whether it is relieving some physical ailment, healing psychological emotional trauma or resolving relationship issues, getting energetic support in overcoming challenges or manifest something that you wished for. You need only look at the symbol with a specific intention in mind, you either just think it, say it out aloud or write it on a piece of paper and place it on the symbol. That intention will be catalyzed and amplified to produce an energetic shift towards the desired effect.

CÔ would like to dedicate this gift to everyone on the occasion of the Boxing Day 2021.

============
Cô đã đặt vào ENERGETIC SIGIL rất nhiều Tâm ý và Tình thương Thiêng Liêng , Tình Thương từ Cha Mẹ Thiêng Liêng, từ cha Trời mẹ Đất, Năng lượng từ Nguồn cội, từ Đoàn người Như Lai Thiêng Liêng, từ các vương quốc của muôn loài, các nguyên tố trong vũ trụ và còn nhiều nữa, không thể kể hết. Mong rằng ENERGETIC SIGIL này được thể hiện bằng Tình yêu thiêng liêng, Tâm ý thiêng liêng để mang đến sự hỗ trợ đầy năng lượng mỗi khi anh chị em cần.

Đây là một công cụ để hỗ trợ anh chị em đạt được mong ước của mình, dù cho đó là việc giảm bớt một số vấn đề về thể chất, chữa lành những tổn thương tâm lý hoặc giải quyết các khúc mắc trong các mối quan hệ, hay là nhận được sự hỗ trợ tích cực trong việc vượt qua thử thách hoặc thể hiện điều gì đó mà anh chị em hằng mong muốn. Chúng ta chỉ cần nhìn vào biểu tượng với một tâm ý định cụ thể, có thể chỉ cần nghĩ về điều đó, hoặc nói ra, hoặc viết lên một mảnh giấy và đặt lên trên biểu tượng này. Tâm ý đó sẽ có thêm xúc tác và được khuếch đại để tạo ra sự chuyển dịch năng lượng hướng tới hiệu quả mong muốn.

Cô muốn dành tặng món quà này đến tất cả mọi người nhân dịp ngày lễ tặng quà năm 2021.

Registration will be closed in

CONTRIBUTION (Đóng góp theo tâm ý của bạn)