THỨC TỈNH TÂM LINH - SPIRITUAL AWAKENING (PHẦN 1/ PART 1)

5.0
English Vietnamese

THỨC TỈNH TÂM LINH - là một hành trình được đánh thức của các Linh hồn khi chọn xuống Trái Đất qua 1 thể xác với mong muốn được học hỏi, trải nghiệm những bài học, để tiến hóa, biết mình là ai và thực hiện nhiệm vụ thiêng thiêng liêng nào đó, mà họ đã chọn lựa và đồng ý thực hiện....

Vậy quá trình Thức Tỉnh Tâm Linh sẽ diễn ra chỉ 1 lần hay nhiều lần trong 1 đời người, sẽ khác nhau như thế nào, Tại sao phải Thức Tỉnh Tâm Linh, Thức tỉnh Tâm Linh có những biểu hiện như thế nào. Khi trải qua quá trình đó, bạn sẽ chọn cách học hỏi ra sao.

Trong buổi iMP này rất mong muốn để cùng được học hỏi, chia sẻ, lắng nghe và giao lưu cùng với tất cả những cô bác anh chị em quan tâm về đề tài này, và cùng nhìn sâu bên trong mình, đâu đó còn những vết thương, còn những gì mình còn chạy trốn nó, né tránh nó, chưa chấp nhận và nhìn nhận nó bây lâu nay.... để rồi chúng ta sẽ cùng trôi chảy qua đó được nhanh hơn - nhẹ nhàng hơn và biết mình hơn.

Trong chương trình nếu còn thời gian, chúng ta sẽ có 1 trắc nghiệm vui nho nhỏ về trực giác và cảm nhận từ con tim.

Hẹn gặp các cô bác ACE ở buổi iMP <3 <3 <3

---------------------------------------

Spiritual Awakening - is an awakened journey of Souls who choose to come down to the Earth through physical bodies with the desire to learn, experience lessons, evolve, know thyselves and perform the divine mission which they have chosen and agreed to do....

Therefore, the process of Spiritual Awakening will be once only or many times in a person's life, how will it be different. Why must we be Spiritually Awakened, what are the manifestations of Spiritual Awakening? What will you choose how to learn when you go through that process…

In this iMP session, I would love to learn, share together, listen and interact with all brothers and sisters who are interested in this topic, and we will look deeply inside each one of us, there might be wounds somewhere, there might be something that we still run away from, we haven't accepted and acknowledged them for a long time.... so that, together we can go through them faster – smoothly and we will know ourselves much more.

In the program, if there is time left, we will have fun together with a Quiz about intuition and feeling from our hearts.

See you all at iMP <3 <3 <3


Reviews (1)

Yuliya Zhenina

Nov. 24, 2021, 5:17 a.m.

Очень душевно

Local Time

04 Nov 2021 (19:00 PM - 21:00 PM)

307/4444 attended

This event was completed


Trần Thị Thu Hà

Mình rất vui khi có chương trình iMP để được học hỏi, chia sẻ và kết nối với mọi người nhiều hơn.

Trước đây mình rất thích mọi cái thật hoàn hảo theo đúng nghĩa của cuộc sống, nhưng cuộc đời đôi khi sẽ cho ta học ngược lại ....và rồi từng bước trong cuộc sống, trong các mối liên hệ, công việc và được ơn phước thực hành trong ngành học HUESA, mình hiểu được 2 chữ "Hoàn hảo" ấy trong sự sắp xếp thiêng liêng từ Vũ trụ còn vi diệu và nhiệm mầu hơn rất... rất nhiều, nó khác với cách hiểu bình thường bằng tâm trí của chúng ta.

Mình cũng tin rằng Vũ trụ này luôn sắp xếp cho mỗi người, mỗi sự việc thật hoàn hảo, nhiệm màu đến từng chi tiết để cùng đồng bộ với những ước nguyện thiêng liêng của mỗi chúng ta.

-----------------

I am very happy since the iMP platform was created, so that we can share and connect much more among one another.

Before, I really loved everything to be perfect in the true sense of 3D life, but sometimes life gave us the opposite lessons ....and then step by step in life, in relationships, in work, I am so blessed to practice HUESA; I understand that word "Perfection" in the Divine arrangement of the Universe is much much more mysterious, miraculous and divine…it's different from the normal understanding of our mind.

I also believe that the Universe always arranges for each one of us, everything is perfect in details, miracles to be synchronized with our divine wishes.