Trần Thị Thu Hà

Mình rất vui khi có chương trình iMP để được học hỏi, chia sẻ và kết nối với mọi người nhiều hơn.

Trước đây mình rất thích mọi cái thật hoàn hảo theo đúng nghĩa của cuộc sống, nhưng cuộc đời đôi khi sẽ cho ta học ngược lại ....và rồi từng bước trong cuộc sống, trong các mối liên hệ, công việc và được ơn phước thực hành trong ngành học HUESA, mình hiểu được 2 chữ "Hoàn hảo" ấy trong sự sắp xếp thiêng liêng từ Vũ trụ còn vi diệu và nhiệm mầu hơn rất... rất nhiều, nó khác với cách hiểu bình thường bằng tâm trí của chúng ta.

Mình cũng tin rằng Vũ trụ này luôn sắp xếp cho mỗi người, mỗi sự việc thật hoàn hảo, nhiệm màu đến từng chi tiết để cùng đồng bộ với những ước nguyện thiêng liêng của mỗi chúng ta.

-----------------

I am very happy since the iMP platform was created, so that we can share and connect much more among one another.

Before, I really loved everything to be perfect in the true sense of 3D life, but sometimes life gave us the opposite lessons ....and then step by step in life, in relationships, in work, I am so blessed to practice HUESA; I understand that word "Perfection" in the Divine arrangement of the Universe is much much more mysterious, miraculous and divine…it's different from the normal understanding of our mind.

I also believe that the Universe always arranges for each one of us, everything is perfect in details, miracles to be synchronized with our divine wishes.

Trần Thị Thu Hà’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

Trần Thị Thu Hà’s past events

THỨC TỈNH TÂM LINH - SPIRITUAL AWAKENING (PHẦN 1/ PART 1)

04 Nov 2021 (20:00 PM - 22:00 PM)

5.0
Trần Thị Thu Hà
307

Trần Thị Thu Hà’s recent reviews

Yuliya Zhenina

attended THỨC TỈNH TÂM LINH - SPIRITUAL AWAKENING (PHẦN 1/ PART 1)

Nov. 24, 2021, 6:17 a.m.

Очень душевно