ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

5.0
English Vietnamese

CHUYỆN VUI VỀ TIÊN - FUN FACTS ABOUT MONEY
ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

Tôi đã từng là một người rất bế tắc về vấn đề tiền bạc.

Trước đây, tôi không hiểu được ý nghĩa của đông tiền và đi làm kiếm tiền đối với tôi là một nhiệm vụ bắt buộc., cho dù tôi cũng không hiểu hết TẠI SAO LẠI LÀ BẮT BUỘC?

Theo thời gian, tôi có nhiều hơn những bài học và trải nghiệm, những điều đó giúp tôi đối diện với những bế tắc của mình và đồng tiền cũng đối xử với tôi dễ dàng hơn.

Và tôi đã quyết định chia sẻ những gì tôi nhận được với nhiều người hơn nữa, tôi sẽ chia sẻ về các chủ đề liên quan đến tiền trong một chuỗi các sự kiện được tổ chức trên iMP.

Chủ đề đầu tiên: "Chuyện vui về Tiền" sẽ là bước mở đầu, chúng tôi muốn gửi đến mọi người một cái nhìn cơ bản về đồng tiền để chúng ta nhận diện rõ hơn vai trò của nó trong chu kỳ này. Hy vọng rằng chỉ trong 60 phút này chúng ta sẽ cùng nhau sống trong dòng năng lượng của sự thịnh vượng linh thiêng.

Chương trình sẽ là một buổi trò chuyện vui vẻ cùng với 2 vị khách mời đặc biệt của tôi, hai người gắn bó cùng tôi trong suốt thời gian qua.
Xin cảm ơn và chào đón 2 người bạn thân quý này của tôi!
Cùng chúng tôi nói chuyện về
1. Chúng ta đang sống và làm việc vì điều gì?
2. Cảm kích với đồng tiền!
3. Thanh lọc nhứng năng lượng bế tắc của đồng tiền! Tiền sẽ là một công cụ dòng chảy của năng lượng!
4. Năng lượng của tiền đã thay đổi như thế nào?
5. Chữa lành những tổn thương về tiền
6. Con đường tâm linh và sự thịnh vượng có thể cùng đồng hành?
7. Lập trình lại tâm trí về sự giàu có và thịnh vượng
8. Yêu thich những gì bạn làm và sự thịnh vượng sẽ đến với bạn

Cùng tham gia với chúng tôi, để dòng chảy năng lượng thịnh vượng được luân lưu.
Hẹn gặp tất cả các bạn!

I was struggling with money.

In the past, I didn't understand what money really means and I going to work to earn money for a living was a mandatory task, even though I didn't fully understand why it was mandatory?

Over time, I has lessons and experiences, which help me to overcome my stalemates, and in return money treats me more easily.

And I've decided to share what I have learnt, I'll share about money-related topics in a series of events held on iMP.

The first session: "Fun Facts about Money" will be the first step, we want to talk about a basic view of money so that we better identify its role in this cycle. Hopefully in just 60 minutes we will live together in the energy of divine prosperity.

The show will be a fun conversation with two of my special guests, who have been with me all this time.
Thank you and welcome my dear friends!
Some topics
• What are we living and working for?
• Thank you, appreciate the money!
• Purifying the energy stuck to the money! Money becomes neutral and the flow of energy!
• Money as energy, How has the energy of money changed?
• Healing your money wounds
• Are the paths to spirituality and wealth mutually exclusive?
• Re-program your mind for Wealth
• Love What you do and the money will follow
Join us, so that the flow of prosperity energy is circulating.
See you all!


Reviews (8)

Cristina Fonseca

Aug. 28, 2021, 7:36 p.m.

🌷🌷🌷❤️❤️❤️

Thao Bui

Aug. 28, 2021, 2:38 p.m.

Thank you so much for your divine sharing🙏🌀❤️

Hoàng Thị Yến

Aug. 28, 2021, 12:20 p.m.

Cám ơn anh Trường, thật tuyệt vời 🙏🙏🙏

Codoni Valeria

Aug. 27, 2021, 8 p.m.

thank you for your beuatiful, interesting and meaningful sharing, and for your team work and study

Andrea Raviolo

Aug. 27, 2021, 7:08 p.m.

Great session! Looking for next one, wonderful Team!

Hanah Hanh Nguyen

Aug. 27, 2021, 11:06 a.m.

Tạ ơn NL Phồn Thịnh Cô đã gửi từ Bờ Biển Vàng [Gold Coast - Úc]🙏🏽 Cảm ơn buổi chia sẻ rất thú vị đầy NL sáng tạo của nhóm Tech - Innovative Trio ! ❤️🙏🏽🎋🔆🔆🔆

Lê Minh Đức

Aug. 26, 2021, 11:31 p.m.

Các bạn và sự xuất hiện của Cô đã giúp cho tôi hiểu hơn mối quan hệ giữa mình và tiền và sử dụng tiền một cách tỉnh thức như hơi thở của mình.

KHANH LINH NGUYEN

Aug. 26, 2021, 11:22 p.m.

Chương trình đã giúp em có cái nhìn mới về người bạn này "Tiền". I thank you. I love you 💕😊🌈💜

1 of 1

Local Time

26 Aug 2021 (18:00 PM - 21:00 PM)

444/444 attended

This event was completed


Nguyễn Nghiêm Trường

Cuối năm 2008, một biến cố đã xẩy đến với tôi và cũng có thể coi đây là cơ duyên vĩ đại trong đời kiếp này mà đấng Sáng Tạo đã trao cho tôi. Ngày đó, tôi đã trở về với gia đình Linh hồn của mình!

Tôi là một Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin, và tự thấy rằng mình là một người rất may mắn. Mọi thứ đến với tôi như được sắp đặt từ trước nhưng lại xảy ra rất tự nhiên. Và tôi tin rằng, Đấng Sáng Tạo đã trao cho mình những khả năng để có thể đóng góp và phục vụ cho những người cần đến.

“Không có gì mà chúng ta không thể là, không có gì mà chúng ta không thể có, không có gì mà chúng ta không thể làm.”.

Tôi tin rằng, khi tôi có đủ cơ duyên, tôi làm được. Tất cả chúng ta cũng sẽ làm được!

At the end of 2008, an event happened to me and can also be considered as a great opportunity in this lifetime that the Creator has given me. That day, I returned to my Soul family!

I am an Information Technology Engineer, and consider myself a very lucky person. Everything came to me like it was planned but happened very naturally. And I believe, the Creator has given me the ability to contribute and serve those in need.

“There is nothing we cannot be, nothing we cannot have, nothing we cannot do.”

Trust Intuition, Live in the Present!

Tin vào trực giác, sống ở Hiện Tại !