Nguyễn Nghiêm Trường

Cuối năm 2008, một biến cố đã xẩy đến với tôi và cũng có thể coi đây là cơ duyên vĩ đại trong đời kiếp này mà đấng Sáng Tạo đã trao cho tôi. Ngày đó, tôi đã trở về với gia đình Linh hồn của mình!

Tôi là một Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin, và tự thấy rằng mình là một người rất may mắn. Mọi thứ đến với tôi như được sắp đặt từ trước nhưng lại xảy ra rất tự nhiên. Và tôi tin rằng, Đấng Sáng Tạo đã trao cho mình những khả năng để có thể đóng góp và phục vụ cho những người cần đến.

“Không có gì mà chúng ta không thể là, không có gì mà chúng ta không thể có, không có gì mà chúng ta không thể làm.”.

Tôi tin rằng, khi tôi có đủ cơ duyên, tôi làm được. Tất cả chúng ta cũng sẽ làm được!

At the end of 2008, an event happened to me and can also be considered as a great opportunity in this lifetime that the Creator has given me. That day, I returned to my Soul family!

I am an Information Technology Engineer, and consider myself a very lucky person. Everything came to me like it was planned but happened very naturally. And I believe, the Creator has given me the ability to contribute and serve those in need.

“There is nothing we cannot be, nothing we cannot have, nothing we cannot do.”

Trust Intuition, Live in the Present!

Tin vào trực giác, sống ở Hiện Tại !

Nguyễn Nghiêm Trường’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

Nguyễn Nghiêm Trường’s past events

ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

26 Aug 2021 (18:00 PM - 21:00 PM)

5.0
Nguyễn Nghiêm Trường
444

Nguyễn Nghiêm Trường’s recent reviews

Cristina Fonseca

attended ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

Aug. 28, 2021, 7:36 p.m.

???❤️❤️❤️

Thao Bui

attended ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

Aug. 28, 2021, 2:38 p.m.

Thank you so much for your divine sharing??❤️

Hoàng Thị Yến

attended ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

Aug. 28, 2021, 12:20 p.m.

Cám ơn anh Trường, thật tuyệt vời ???

Valeria Codoni

attended ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

Aug. 27, 2021, 8 p.m.

thank you for your beuatiful, interesting and meaningful sharing, and for your team work and study

Andrea Raviolo

attended ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC - HAPPY MONEY

Aug. 27, 2021, 7:08 p.m.

Great session! Looking for next one, wonderful Team!