CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG GIẤC MƠ - LIFE IS DREAMS

Vietnamese

Các bạn yêu quý!
Cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng có những lúc thăng trầm, những bài học, những biến cố đã từng xảy ra. Nhưng vì sao có những người dễ dàng đứng lên đi tiếp, có người không thể xóa được những kỹ niệm đẹp, những lúc huy hoàng, hay những vết thương đau trong quá khứ?
Từ một buổi học webinar trong chương trình 8 Modules, khi nghe Cô Theresa dạy chúng ta hãy xem những việc xảy ra hàng ngày và những sự kiện diễn ra trong cuộc đời mình như là những giấc mơ, tôi đã thật sự bừng sáng với chân lý ấy.
Tôi nhìn lại cuộc đời mình với nhiều sự kiện thăng trầm, với nhiều mối quan hệ và chức danh khoác lên vai mình như những chiếc áo. Và vì sao tất cả có thể đi ngang qua cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng như những giấc mơ? Trải qua giai đoạn nào tôi cũng cảm thấy mình có cuộc sống dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn, vì vậy tôi không gọi “đời là bể khổ”. Vì sao tôi đã có thể sẵn sàng thử nghiệm những điều mà mình chưa từng làm, những điều mà đôi lúc tôi từng nghĩ đó chỉ là ước mơ, hay điều đó là mạo hiểm. Có lẽ tôi đã được dạy chân lý ấy từ những tiền kiếp, và giờ đây tôi được Cô Theresa nhắc lại.
Từ sau lời dạy đó, mỗi ngày tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và ơn phước, tôi càng mạnh dạn hơn để làm những điều gì đó cho sự chuyển hóa của bản thân, cho gia đình, cộng đồng, xã hội. Tôi bớt lo nghĩ về những lời đồn đoán tiêu cực cho tương lai số phận của nhân loại và quả địa cầu, tôi giữ thăng bằng với những gì được/mất, tôi không phán xét ai đúng/sai, hay/dở nữa, và không dính mắc vào những lời phán xét… Vì tôi biết xem đó chỉ là những giấc mơ. Tôi tin chắc rằng, tôi sẽ mỉm cười để nhìn lại cuộc đời mình cũng chỉ là một giấc mơ tại giây phút thở ra cuối cùng để làm hơi hít vào cho một tái kiếp mới, hoặc là tôi sẽ thăng lên trở về cõi sáng. Con cảm ơn Cô Theresa! Con thấy thật là ơn phước vì quãng đời còn lại con sống trong những chân lý Cô dạy chúng con!
Hẹn gặp các bạn tại buổi chia sẽ trên iMP tới đây, hy vọng sẽ nghe được các bạn trải nghiệm chân lý này, hoặc ít ra cũng giúp các bạn hóa giải được những gì tưởng như rất khó xóa đi trong quá khứ của bạn.
Aloha!
Lê Minh Đức
---------------------------------------------------
LIFE IS DREAMS
Dear friends!
Each of us's life, everyone has ups and downs, lessons, and events that have happened. But why do some people easily get up and move on, some people can't erase the good memories, the glorious times, or the painful wounds of the past?
From a webinar of 8 Modules, listening to Cô Theresa taught us to treat everyday happenings and events in our lives as dreams, I have really shined with that truth.
I look back on my life with many ups and downs, with many relationships and titles draped over my shoulders like shirts. And how can it all pass through my life as softly as a dream? Through every stage, I feel that I have an easier and happier life, so I don't call "life is suffering". Why I was able to be willing to try things that I had never done, things that I sometimes thought were just dreams, or that it was risky. Perhaps I have been taught that truth from past lives, and now I am reminded of it by Cô Theresa.
Since that teaching, every day I really feel happy and blessed, I am more and more bold to do something for the transformation of myself, my family, the community, and society. I worry less about negative speculations about the future fate of mankind and the planet, I keep a balance with gains/losses, I don't judge who's right/wrong, good/bad anymore, and not clinging to judgments… Because I know that these are just dreams. I firmly believe that I will smile to look back on my life as just a dream at the last moment of exhalation to breathe in for a new rebirth, or I will ascend back to the light realm. Thank you Cô Theresa! I feel blessed that the rest of my life I live in the truths Cô taught us!
See all my dear friends at the next iMP sharing session, hoping to hear from you guys experience this truth, or at least help you resolve what seems to be very difficult to erase in your past.
Aloha!
Le Minh Duc

Local Time

30 Sep 2021 (19:00 PM - 21:30 PM)

145/500 attending

Join this event


Lê Minh Đức

Tôi tên Lê Minh Đức - sinh năm 1968, bắt đầu vào trường học HUESA từ tháng 10 năm 2016 - khoảng 2 tháng sau cú sốc từ người vợ thân thương đột ngột bỏ thể xác để lại tôi và 2 đứa con Khánh Đoàn và Khánh An. Tôi đã mất cân bằng về thần kinh và đã được bác sĩ dán nhãn là "động kinh cục bộ do di chứng nhồi máu não". Từ lý do này và thật ơn phước, linh hồn vợ tôi và Thượng Đế đã tạo cơ duyên cho tôi và các con vào trường học HUESA.
Từ tháng 5 năm 2018, tôi chọn rời khỏi công việc Tổng giám đốc của một công ty cổ phần có vốn nhà nước để có nhiều thời gian kinh doanh tự do và theo học HUESA. Từ tháng 7 năm 2020, khi dịch cúm viêm phổi Covid-19 đã lan rộng ra khắp thế giới, tôi đã rời khỏi thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương về vùng quê sống tại huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng. Tôi đã trải nghiệm qua nhiều bài học về: những thành công, thất bại trong việc đầu tư tài chính và bất động sản, những bài học về sức khỏe thể xác - tinh thần - tâm linh, những bài học từ các mối quan hệ trong cuộc sống, những trải nghiệm khi thay đổi cuộc sống từ thành thị về nông thôn, biết sống minh triết hơn từ việc thực hành yoga và những lời dạy từ Thầy Cô để chuyển hóa chính mình và gia đình, bắt đầu cuộc sống hài hòa với các mối quan hệ, với thiên nhiên và với muôn loài. Tôi cảm thấy ơn phước khi được chia sẻ những trải nghiệm bản thân, những thông tin hữu ích để mong mang đến cho các bạn những cơ hội chuyển hóa nhanh hơn, để mỗi chúng ta luôn cảm thấy sống trong ơn phước, sống vui, sống khỏe, sống minh triết và tìm thấy được những niềm phúc lạc của thiên đàng tại thế.
My name is Le Minh Duc - born in 1968, started at HUESA in October 2016 - about 2 months after the shock from my dear wife who suddenly left her body, leaving me and 2 children Khanh Doan and Khanh An . I was neurologically unbalanced and was labeled by my doctor as "partial epileptic cerebral infarction". By this reason and thankfully, my wife's soul and God made it possible for me and my children to enter HUESA. In May 2018, I chose to leave the job of General Director of a state-owned joint stock company to have more free time to do business and study at HUESA. Since July 2020, when the Covid-19 pneumonia epidemic has spread around the world, I have left Thu Dau Mot city - Binh Duong to live in the countryside in Bao Lam district - Lam Dong province. I have experienced many lessons about: successes, failures in financial and real estate investments, lessons in physical - mental - spiritual health, lessons from relationships in life, the experiences of changing life from the city to the countryside, knowing how to live more wisely from practicing yoga and the teachings from teachers to transform yourself and your family, start a more satisfying life. in harmony with relationships, with nature and with all species. I feel blessed to be able to share my personal experiences, useful information to hope to give you opportunities to transform faster, so that each of us always feels alive in grace, live happily, live healthy, live wisely and find the bliss of heaven on earth.