KHANH LINH NGUYEN

Biết tới Huesa khi đang là một người trẻ. Con đã được học hỏi và thể nghiệm những bài học hay vai diễn trong bộ phim cuộc đời mình theo cách "an toàn" mà ơn phước con nhận được từ năng lượng nguồn cội.
Có thể con chưa hoàn hảo nhưng mỗi phút giây mà con còn được hiện diện trong thể xác này thì con luôn luôn hướng tới chân, thiện, mỹ - phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
Ai cũng sẽ có những bóng tối, góc khuất muốn cất kín lại nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ hay coi điều đó như là một thể nghiệm (hay một bài học chưa mấy dễ dàng). Con nguyện là chiến sỹ ánh sáng để không chỉ con được chữa lành mà còn sự vật - sự việc xung quanh con cũng vậy. Và iMP là môi trường lý tưởng để con được đóng góp, phụng sự theo đúng nguyện ước của mình.
I thank you.
I love you.
-----------------
Got to know Huesa as a young person, I have learned and experienced different lessons and roles in the movie of my life in a "safe" way with so many blessings received from the Source.
I may not be perfect, but every second that I am present in this body, I always aim for truth, goodness, beauty - the best version of myself.
Everyone has certain shadows and hidden corners that they want to hide, but not everyone is willing to share or consider them as experiences (or just lessons in life). I vow to be a lightworker so that not only I can be healed, but I can also be the one who heals everyone and everything around me. And iMP is an ideal environment for me to contribute and serve as I wish.
I thank you.
I love you.

KHANH LINH NGUYEN’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

KHANH LINH NGUYEN’s past events

Nước nguồn thiêng liêng - Luân Xa 2 / Divine Water of the Source - Chakra 2.

02 Oct 2021 (20:00 PM - 00:00 AM)

5.0
KHANH LINH NGUYEN
371

KHANH LINH NGUYEN’s recent reviews

Slavica Auclere

attended Nước nguồn thiêng liêng - Luân Xa 2 / Divine Water of the Source - Chakra 2.

Oct. 17, 2021, 3:07 a.m.

Merci

Hanah Hanh Nguyen

attended Nước nguồn thiêng liêng - Luân Xa 2 / Divine Water of the Source - Chakra 2.

Oct. 4, 2021, 3 p.m.

Những chia sẻ từ sâu thẳm của Khánh Linh làm mình thật cảm động.. You touched my Soul. I thank you ?????

Nguyễn Thị Trang Nhung

attended Nước nguồn thiêng liêng - Luân Xa 2 / Divine Water of the Source - Chakra 2.

Oct. 4, 2021, 11:05 a.m.

good