Vai diễn cuộc đời - Role of life

Brazilian English French German Italian Macedonian Portuguese Russian Vietnamese

Cuộc đời là vở kịch dài. Ta là vai chính cả hài lẫn bi

Buổi gặp mặt do nhóm trẻ Huesa quốc tế phát động với chủ đề "Vai diễn cuộc đời"

Chương trình với nội dung như sau:

- Kết nối cổng năng lượng chữa lành 11:11
- Tập yoga chào mặt trăng.
- Chia sẻ ngắn.
- Làm hoa sen và ALOHA.

Với tất cả lòng biết ơn, tình yêu thương và sự kính trọng từ chúng con.
Aloha.
-----------------------------------------------------------
Life is just a Leela. We are the leading part of it, whether it is a comedy or a tragedy.

International Huesa youth meeting with topic "Role of life"

Program in the details:

- Connect through healing portal 11:11
- Moon Salutation yoga.
- Short sharing.
- Make lotus wishes and ALOHA.

With all our love. gratitude, and respect from us.
Aloha

Local Time

23 Apr 2022 (07:00 AM - 09:00 AM)

180 attended

This event was completed


Huesa International Youth

From the same source, the same will, the same purpose, the same belief.
-----------------------------------------------
Together we are one!