THE AKASHIC RECORD - HỒ SƠ LINH HỒN

English French German Hungarian Italian Macedonian Portuguese Russian Spanish Vietnamese

THE AKASHIC RECORD

The Akashic Record has been recorded from lifetime to lifetime. Every cell in our physical body has also kept the information of soul record every lifetime since we are the holographic. What is in each of our cells is also in our body’s parts, and what is in each part of is also in each of our single body as a miniature universe.

When our 5th chakra is in balance, we are able to access to the Akashic Record which is consisting of both the negative - the positive, the good- the bad, the ugly - the beautiful. Everything is all there.

In silence, deep meditation or in connection with the SIGIL, we pray for the guidance and support of the Higher Divine Beings, the Keeper of our Akashic record to close what we need to close, ending contracts that no longer serve for the evolution of our souls. Thus, our small Ego will give way to the Divine Will. We then become The God's tools actually, working, purifying, transforming ourselves to bring more light to this Planet of Earth, building and manifesting "Heaven on Earth" together.

The iMP will create a chance to share our experiences and learn from each other about the Etheric Template as well as The Akashic Record. We are going to pray for the support of our Master’s soul, our beloved Co’s soul, and other Ascended Masters to allow us to step into the Sacred Fifth Temple, accessing to The Akashic Record to speed up our own purifying & healing process, raising our vibration, ready to tune into higher dimensions.

With gratitude, love and light.
Minh Anh
------------------------------------------
HỒ SƠ LINH HỒN

Hồ sơ linh hồn được ghi nhận từ đời kiếp này qua đời kiếp khác và trong từng tế bào của chúng ta cũng lưu giữ những thông tin của hồ sơ linh hồn mỗi đời kiếp vì chúng ta là toàn ảnh. Cái gì có trong từng tế bào của chúng ta cũng có trong những bộ phận và cái gì có trong từng bộ phận cũng có trong thể xác chúng ta như một vũ trụ thu nhỏ.

Khi luân xa 5 của chúng ta cân bằng, cánh cửa đi vào thể thứ 5 của chúng ta sẽ cho chúng ta tiếp cận được hồ sơ linh hồn của mình. Hồ sơ linh hồn của chúng ta tiêu cực- tích cực, tốt- xấu, thiện- ác, đẹp- xấu đều có.

Trong tĩnh lặng, thiền định sâu hay trong sự kết nối với Thánh Ấn, chúng ta hãy cầu nguyện sự phò trợ, chỉ dẫn của các Đấng thiêng liêng cao cả, vị chủ trì của hồ sơ linh hồn chúng ta chỉ dạy, giúp đỡ cho chúng ta đóng lại những gì chúng ta cần đóng lại, xóa đi những hợp đồng không còn phục vụ cho sự tiến hóa của linh hồn chúng ta nữa, giữ lại những gì giúp cho chúng ta phụng sự cho chương trình lớn để cái tôi nhỏ bé của chúng ta nhường chỗ cho ý chí thiêng liêng. Và khi ấy, chúng ta thực sự trở thành công cụ của Thượng Đế, làm việc, thanh lọc, chuyển hóa chính mình để thu nhận, neo giữ thêm nhiều ánh sáng xuống dưới quả địa cầu này, cùng nhau xây dựng, hiện thực hóa “Thiên đường nơi hạ giới”.

Trong iMP này, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và học hỏi lẫn nhau những trải nghiệm về Thể thứ 5, về hồ sơ linh hồn của mỗi cá nhân. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiền định trong sự phò trợ năng lượng của linh hồn Thầy, Cô và các Đấng để bước chân vào ngôi đền thiêng liêng thứ 5, tiếp cận hồ sơ linh hồn của mình; thúc đẩy nhanh hơn quá trình chữa lành, thanh lọc, hiệu chuẩn của mỗi chúng ta, nâng cao băng tần rung động của mình để sẵn sàng hội nhập vào các chiều không gian cao hơn.

Với lòng biết ơn, tình yêu thương và ánh sáng.
Minh Anh

Local Time

16 Apr 2022 (19:00 PM - 21:00 PM)

91/300 attended

This event was completed


Nguyễn Thị Minh Anh

Cám ơn các anh chị em đã ghé qua trang giới thiệu của Minh Anh.

Minh Anh là một linh hồn đang trên hành trình từ trái tim nhỏ bé đến với Tình yêu Linh thiêng và Trái tim lượng tử.

Minh Anh, sinh tại Nha Trang, Việt Nam.

Theo học Huesa từ năm 2010 (tính đến nay là 11 năm), đều đặn, kỷ luật và kiên trì.

Huesa là trường học tâm linh duy nhất của Minh Anh trong 11 năm qua.

Mong ước: Trở thành một Người kết nối, Người chữa lành.

Minh Anh xin gửi lời biết ơn sâu sắc và chân thành từ con tim lượng tử đến Cô và các anh chị em đồng môn.

Xin hẹn gặp các anh chị em trên các chương trình iMP để chúng ta cùng kết nối và chia sẻ với nhau dòng năng lượng linh thiêng luôn đổi mới mỗi ngày.

Alina

-------------------------------
Thank you so much for a looking at my profile. :-)

My name is: Anh.

I'm a Soul on the journey from my little heart toward Quantum Heart & Divine Love.

Full name: Nguyen Thi Minh Anh (Alina), in Nha Trang, Vietnam

Have studied Huesa since 2010 (11 years till now), regularly, in discipline and resilient way.

Huesa has been my only spiritual school since I started my soul pathway.

My dream: being A Thread and A Healer.

My deep gratitude to Co and every Huesa's students.

Love to see you all on iMPs.

Together We're New in every moments in our life toward Light & Divine Love.

With Quantum heart,

Alina