Thanh Lọc Thể Tâm Trí_ Mental Body Purification

5.0
English French German Italian Macedonian Portuguese Russian Spanish Vietnamese Bulgarian

Mời mọi người cùng bước vào Không gian Linh thiêng nơi chúng ta - những người anh em Huesa có thể trở về ngồi lại.. cùng chia sẻ để thanh lọc thể Tâm trí của mình, trong sự hỗ trợ của dòng Năng Lượng yêu thiêng vô điều kiện, minh triết và bác ái .. Mỗi người chúng ta đều có một tâm trí của những niềm tin hạn hẹp những phong tục tập quán cũ kỷ lâu đời [Lower mind ] và mỗi người chúng ta đều có phần Trí Tuệ cao cả [Higher Mind] nơi những trực giác của suối nguồn Tâm linh tuôn chảy, nơi Năng Lượng Nguồn Cội luôn có mặt để hướng dẫn chúng ta .. Làm thế nào chúng ta có thể cân bằng được cả hai, để có thể Trụ vững vàng trên Mẹ Đất, đồng thời rà dò vào được thể TÂM TRÍ cao cả này, nhằm giúp cho ta nhẹ nhàng trên con đường phát triển tâm linh. Cầu mong mình và mọi người cùng thanh lọc tốt từng Ngôi Đền, để thể Ánh Sáng của chúng ta được thanh nhẹ, tỏa sáng với Tâm thức mới trong chu kỳ mới ????

*** Cảm Ơn sự Vang dội từ mọi người.
*** Cảm ơn đội ngũ Tech và Phiên Dịch Huesa- Chương trình sẽ có tiếng Việt Anh và các ngôn ngữ khác.

**************
May I invite everyone to step into the Sacred Space where we - Huesa brothers and sisters can come back to share to purify our Mental body, in the Divine Guidance of the Sacred Energy Field which is the Unconditional Love, Wisdom and Compassion .. Each of us has a mind of narrow beliefs, old customs and traditions and each of us also has a Higher Mind where our Souls our divine self try communicate to us by Intuitions - where the Spiritual Source always be there to guide us.. How can we purify the our lower mind to balance the two, so that we can stay grounded firmly on Mother Earth and be able tap into the Higher mind? May I and everyone else wholeheartedly purify each Temple of the Aura bodies well enough, so that our Light Beings can Gently Shine in the new Consciousness, new Era. ????

*** Thanks for the Resonance from everyone.
*** Thanks to our Tech & Translation Team - Vietnamese English & other languages are available.


Reviews (1)

Cândida Susana Guedes Carreira

Oct. 12, 2021, 11:54 p.m.

<3

Local Time

12 Oct 2021 (19:00 PM - 23:00 PM)

302 attended

This event was completed


Hanah Hanh Nguyen

Xin chào mừng mọi người đến với cộng đồng iMP của Huesa.

Hạnh đang sống ở Melbourne Úc Châu từ năm 1991. Vào ngành Năng Luợng Vũ Trụ từ năm 2007. Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại Đại học Melbourne và làm việc tại Cty Xét Nghiệm Y Khoa Dorevitch từ năm 2002. Tham gia nhiều trong các projects thiện nguyện trong cộng đồng của người Việt và hội sinh viên VN tại Melbourne. Hiện đang có nhiều Ơn phước làm việc tại Huesa Pty Ltd, Dalywaters Pty Ltd, Mornington, Victoria. ❤️???

Hạnh mong được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trong gia đình Huesa về những bài học mà mình đã trải qua và vượt lên trên con đường phát triển Tâm Linh. Trải nghiệm đạo và đời trong cuộc sống làm mẹ hai con, trong nhiều công việc khác nhau ở Úc, sống và hội nhập giữa hai nền Văn hóa Úc-Việt khi mình rời Việt Nam năm 16 tuổi, những trải nghiệm “trầm cảm" , chia tay linh thiêng đi qua những đêm tăm tối của Linh hồn khi chưa thật sự đi vào con đường tâm linh, trải qua nhiều lần thanh lọc để có một cuộc sống hạnh phúc, trau dồi Chân - Thiện - Mỹ, hướng tới một Sức khỏe Toàn diện Hạnh phúc và An lành từ việc áp dụng Tâm thức Huesa. Mong được tiếp tục thanh lọc, đồng sáng tạo, tiếp tục hướng tới Ánh Sáng cùng với mọi người để chúng ta bước vào một Trái đất mới với Tâm thức Mới.

Xin Cảm ơn sự rung động và vang dội từ mọi người ??❤️????

*****

Welcome brothers and sisters to iMP Community. I live in Melbourne Australia since 1991. Student of the Universal Energy Academy Huesa since 1998. Graduated with Bachelor of Science from University of Melbourne and worked at Dorevitch Pathology since 2002. Wholeheartedly involved in many Community projects of Vietnamese Association in Victoria and Vietnamese Student Association at Melbourne University. I have been learning and harmonizing beautifully crossed cultures West and East feeling blessed to finally become an UNIVERSAL Citizen and a Daughter of Mother Earth.. Currently working at Huesa Pty Ltd, running business at Dalywaters Pty Ltd in Mornington, Victoria.

I’m looking forward to learning and sharing experiences with everyone in Huesa family and destined brothers and sisters about the life lessons that I have experienced and overcome in the process of spiritual and self development, experiences in life as a mother with two children, going through the experience of "depression" , the dark nights of my Soul, went through a pile of brokenness and many times of purification leading to a happier life, cultivate Truthfulness-Compassion- Beauty leading towards a Total Health Happiness and Wellness from applying our Huesa Consciousness. I hope to learn, to share to purify, co-create and continue to thrive towards the Light with everyone in Huesa family and destined brothers and sisters to enter a new Earth with our New Consciousness.

Thank you for your vibrations and resonances. ??❤️???
============
Hanah Hanh Nguyen
Viber: +61 425 608 264
Email: [email protected]
?Let’s Love Leads ?