REBUILDING TRUST- XÂY DỰNG LẠI NIỀM TIN

English French German Hungarian Italian Macedonian Portuguese Russian Spanish Vietnamese

REBUILDING TRUST
To build a new world, bring Heaven to Earth, it is very important to re-build trust between yourself and yourself, and between yourself and those around you.
We have so many cuts, energy leaks and so many painful experiences, being betrayed, cheated on, treated badly… so trusting someone is not easy at all.
We don't even believe in ourselves, that we have so much unlimited potential, that we are the Co-Creator.
We often have doubts about the spiritual path we have chosen and in the process of purifying, transforming, and enlightening ourselves.
Lately, I've been having the experience of TRUST according to Cô’s teachings about trusting anyone and anything that comes to you. Every time I didn't believe what other people told me, things progressed towards having lessons for me to experience, and then having to say to myself afterward: "If TRUST from the start, then everything was smoother, less effort and more effective”.
If we TRUST, our path to enlightenment will be shorter, the pay-off will happen faster.
Only when we TRUST can we keep and enhance our frequency, contributing to the enhancement of the collective consciousness.
Only when we TRUST can we bring Heaven to Earth in the shortest time.
And thus, the world and our lives will become so simple and beautiful when trust is rebuilt between ourselves and ourselves, between ourselves and those around us, between ourselves and those we don't know. The world will operate with trust between people and people unconditionally, with the precious experience of one person being passed on to another without any papers, laws, regulations, rules....
TRUST it, you will see it and experience it….
I’m longing to seeing you again in this iMP so that we can share our experiences of TRUST and rebuild TRUST in our spiritual path.
With a lot of gratitude and love from the quantum heart,
Minh Anh

----------------------------------------------------------------
XÂY DỰNG LẠI NIỀM TIN
Để xây dựng thế giới mới, mang Thiên Đàng xuống Hạ giới, việc xây dựng niềm tin giữa mình với chính mình, giữa mình và những người xung quanh là hết sức quan trọng.
Chúng ta có rất nhiều vết cắt, chỗ rò rỉ năng lượng và rất nhiều trải nghiệm tổn thương, bị phản bội, bị lừa dối, bị đối xử tệ hại… cho nên việc tin tưởng ai đó không dễ gì thực hiện được.
Chúng ta thậm chí không tin chính mình, rằng mình có rất nhiều tiềm năng vô giới hạn, mình là Đấng Đồng Sáng tạo.
Chúng ta có nhiều khi hoài nghi con đường tâm linh chúng ta đã chọn lựa và trong quá trình thanh lọc, chuyển hóa, khai sáng chính mình.
Thời gian gần đây, tôi đang có những trải nghiệm về niềm tin theo lời Cô đã chỉ dạy về việc hãy tin bất kỳ ai, bất cứ điều gì đến với mình. Cứ mỗi lần tôi không tin những điều người khác nói với mình thì mọi việc lại diễn tiến theo hướng có những bài học để tôi trải nghiệm, để rồi phải tự nói với mình sau đó: “Biết thế thì tin ngay từ đầu thì mọi việc đã trôi chảy, thông suốt và nhanh chóng hơn”.
Nếu có niềm tin, con đường khai sáng của chúng ta sẽ ngắn hơn, việc trả nghiệp sẽ diễn ra nhanh hơn.
Chỉ khi có niềm tin, chúng ta mới giữ và nâng cao được băng tần rung động của mình, đóng góp vào việc nâng cao băng tần rung động tổng thể.
Chỉ khi có niềm tin, chúng ta mới có thể đem Thiên Đàng xuống nơi Hạ giới trong thời gian ngắn nhất.
Và như thế, thế giới, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đơn giản, tươi đẹp biết bao khi niềm tin được xây dựng lại giữa mình với chính mình, giữa mình với những người xung quanh, giữa mình với người chưa quen biết. Thế giới sẽ vận hành bằng niềm tin giữa con người với con người một cách vô điều kiện, bằng trải nghiệm quý báu của người này truyền trao cho người khác mà không cần giấy tờ, luật pháp, quy định, thiết chế….
Hãy tin đi, tin đi rồi sẽ thấy, sẽ trải nghiệm….
Xin hẹn gặp lại các bạn gia đình linh hồn yêu quý để chúng ta cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm về niềm tin và xây dựng lại niềm tin trong chương trình iMP này.
Xin gửi đến các bạn rất nhiều biết ơn và tình yêu thương từ con tim lượng tử.
Minh Anh

Local Time

25 Jun 2022 (19:00 PM - 21:00 PM)

45/300 attended

This event was completed


Nguyễn Thị Minh Anh

Cám ơn các anh chị em đã ghé qua trang giới thiệu của Minh Anh.

Minh Anh là một linh hồn đang trên hành trình từ trái tim nhỏ bé đến với Tình yêu Linh thiêng và Trái tim lượng tử.

Minh Anh, sinh tại Nha Trang, Việt Nam.

Theo học Huesa từ năm 2010 (tính đến nay là 11 năm), đều đặn, kỷ luật và kiên trì.

Huesa là trường học tâm linh duy nhất của Minh Anh trong 11 năm qua.

Mong ước: Trở thành một Người kết nối, Người chữa lành.

Minh Anh xin gửi lời biết ơn sâu sắc và chân thành từ con tim lượng tử đến Cô và các anh chị em đồng môn.

Xin hẹn gặp các anh chị em trên các chương trình iMP để chúng ta cùng kết nối và chia sẻ với nhau dòng năng lượng linh thiêng luôn đổi mới mỗi ngày.

Alina

-------------------------------
Thank you so much for a looking at my profile. :-)

My name is: Anh.

I'm a Soul on the journey from my little heart toward Quantum Heart & Divine Love.

Full name: Nguyen Thi Minh Anh (Alina), in Nha Trang, Vietnam

Have studied Huesa since 2010 (11 years till now), regularly, in discipline and resilient way.

Huesa has been my only spiritual school since I started my soul pathway.

My dream: being A Thread and A Healer.

My deep gratitude to Co and every Huesa's students.

Love to see you all on iMPs.

Together We're New in every moments in our life toward Light & Divine Love.

With Quantum heart,

Alina