Quá trình hình thành Trái đất linh thiêng... How our Divine Planet was formed....

5.0
English Vietnamese

+ Quá trình hình thành của trái đất theo góc nhìn tâm linh...
+ Giống dân thứ nhất là ai? Họ là người như thế nào?
+ Từ giống dân thứ nhất, giống dân thứ 2..v..v.đến thời đại hoàng kim. (Rất nhiều điều thú vị ở mục này đây!!!)
+ Biết quá khứ để sống trọn vẹn, ơn phước trong hiện tại và xây dựng nên tương lai thời đại hoàng kim từ hiện tại.
+ Bạn sẽ thấy được rất nhiều điều màu nhiệm sau khi tham gia sự kiện...
+ Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến dòng cuối này.:))

+ The formation of the Earth from a spiritual perspective...
+ Who was the first civilization? How did they look like?
+ From the very first civilization to the second one, etc., and up to the Golden Era. (Lots of interesting information will be revealed in this section!!!)
+ Understanding the past to live fully and feel grateful for the present moment. Build the Golden Era from our present moment.
+ You will experience a lot of miracles after participating in the event...
+ Thank you everyone who has spent you time being


Reviews (4)

Gulsina Musina

Sept. 16, 2021, 1:04 p.m.

Очень все было интересно, поновательно! Благодарю! Удачи!!

Nguyễn Thị Thanh Vân

Sept. 14, 2021, 10:30 p.m.

Quá tuyệt A Sơn Gởi mail sách cho e với ạ

Hanah Hanh Nguyen

Sept. 11, 2021, 5:43 p.m.

Bạn có duyên thuyết trình với lối diễn đạt độc đáo, hóm hỉnh và chân thành .. Buổi thuyết trình có Năng Lượng thật tuyệt vời ! A wonderful section ! 👍🔆🙏🏽🎋

Nguyễn Đình Chung

Sept. 10, 2021, 9:07 p.m.

Em cảm ơn những chia sẻ của anh đã cho em học hỏi thêm để chuyển hóa bản thân mình. Để bỏ đi những phần bản ngã còn trong em. Để em biết sống trong ơn phước

Local Time

10 Sep 2021 (19:00 PM - 21:00 PM)

247/2000 attended

This event was completed


Trịnh Thanh Sơn

Khi xưa đi bắt Huesa
Ai ngờ lại được Huesa bắt mình
Ôi chao! Ơn phước quá chừng
Nhờ vậy con đã biết mình là ai.