ENTERING THE 5th TEMPLE - INITIATION OF THE SOUND

5.0
English Italian Vietnamese

With our dear sister Van Thu Nguyen, co-host with me for this iMP event, we are joyful to invite you all to enter the gate of Divine Will, the gate of 5th Temple, the Etheric Template.

Only through this gate, we will understand the High-Beings' messages to us.
Bringing Light and Love to discover the precious Gift, shining the nightfall to discover the Etheric Template.

With this sentiment, let's walk together into the 5th Temple towards our quest, with ever changing Truth, with joy and delight in our heart.

----------

Thân mời tất cả các bạn bước vào cánh cổng của Thiên ý , ngôi đền thứ năm trong trường hào quang của mổi người chúng ta , the Etheric template .

Chỉ qua cánh cổng này , chúng ta sẽ hiểu được Đấng Toàn năng muốn nhắn gửi chúng ta điều gì .
Hãy mang ánh sáng và tình yêu thương trên con đường khám phá món quà quý giá này , soi rọi vào bóng đêm để tìm đến ngôi đền Etheric template .

Với lời tâm tình này , mình cùng bước vào ngôi đền thứ năm , hướng đến hành trình của chúng ta , với chân lý , niềm vui , lòng hân hoan đong đầy trong tim .
Gửi đến các bạn nhiều yêu thương và ánh sáng .


Reviews (2)

Elisa Guerra

Oct. 30, 2021, 2:44 a.m.

Thank you so much!

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Oct. 29, 2021, 8:44 p.m.

Con Cảm nhận được niềm vui bên trong và nhìn lại mình nhiều hơn! I Thanks you! I love you dì Vân! 😘😘😘

Local Time

29 Oct 2021 (19:00 PM - 20:30 PM)

503 attended

This event was completed


Valeria Codoni

Italian by birth, I have a training of classical studies in literature and ancient philosophies.
Passionate about art, I worked for a long time in the real estate.
I appreciate life in contact with nature, and I carry on my spiritual path of research through study in various fields and as a Huesa practitioner for many years.