Du hành trở về thời đại Hoàng kim của Atlantic/A journey back to the Golden Age of Atlantis

5.0
English Vietnamese

Hãy nhắm mắt lại và bắt đầu chuyến du hành trở về thời đại Hoàng kim của Atlantic. Trong giai đoạn kéo dài hơn một nghìn năm này, các linh hồn cao cả đã sống trong hài hòa, tình thương và ánh sáng. Họ biết tôn trọng Mẹ đất và yêu thương tất cả muôn loài vạn vật trên trái đất này, từ cỏ cây, muôn thú cho đến các vương quốc của đất đai gỗ đá.

Đây cũng là thời kì mà Khoa học và tâm linh hợp nhất, và họ đã xây dựng nên một nền Khoa học Tâm linh rực rỡ chưa từng có trong lịch sử loài người. Hãy nhắm mắt lại, cảm nhận, và biết đâu bạn chợt nhận ra rằng, mình đã từng là những linh hồn cao cả sống ở thời Atlantic. Và lần này, bạn xuống đây để nhớ lại và xây dựng nên một Thời đại Hoàng kim còn rực rỡ hơn nữa...

-------------------------------------------------------------------------

Let’s close your eyes, and begin the journey back to the golden age of Atlantis. During this period of more than a thousand years, people had lived in love and light. They know how to respect Mother Earth and live in harmony with all the living creatures on Earth.

This was also the period that Spirituality and Science has become One and they had created a glorious Spiritual Science that has never been seen before in human history. Close your eyes, feel, and maybe you will remember that you were once the highly evolved souls of Atlantis and this time you come down here to develop a more Glorious Golden Age on Earth...


Reviews (5)

Pablo De La Cruz Rios

Oct. 29, 2021, 10:28 p.m.

very good,

Trần Thị Sửu Trần

Oct. 29, 2021, 1:33 p.m.

Hay qua

Leticia do Canto Menezes Matheus

Oct. 29, 2021, 8:24 a.m.

Great

Susana Maria Barbosa Cardoso

Oct. 28, 2021, 11:45 p.m.

Thank you for your sharing ❤️🙏

Trần Thu Hà

Oct. 28, 2021, 8:33 p.m.

toot

Local Time

28 Oct 2021 (18:00 PM - 22:00 PM)

331 attended

This event was completed


HUESA TECH CREW

HUESA TECH CREW sẽ luôn đồng hành cùng các bạn!

HUESA TECH CREW will always be your companion!