Decode the Matrix - Giải mã Ma trận

5.0
English Vietnamese

Chương trình chào đón những ai cùng quan tâm đến chủ đề "Giải mã Ma trận". Đây sẽ là một buổi nói chuyện mở đa chiều và vì thế chúng tôi rất vui mừng chào đón sự chia sẻ và đóng góp của những người tham gia chương trình.

The program welcomes those who are interested in the topic of "Decode the Matrix". This will be an open talk and therefore we welcome the sharing and contributions of participants.

------

Mỗi người đều có những ý niệm khác nhau về Hiện thực cuộc đời. Và mỗi chúng ta chắc hẳn đều đã mơ, ít nhất một lần.

Trong những giấc mơ, chúng ta có thể là bất cứ những gì chúng ta muốn… chúng ta có thể bị một con sư tử đuổi bắt, chúng ta có thể là một anh hùng, chúng ta có thể gặp người trong mộng, chúng ta có thể gặp ông bà tổ phụ của mình…

Hoặc đôi khi chúng ta sẽ gặp ác mộng, và phải đối mặt với những thứ mà chúng ta không dám nghĩ tới. Thường thì những giấc mơ lại thật đến mức không tưởng. Và điều đó thật là kỳ lạ !!!

Nhưng sẽ ra sao nếu như không có gì là thật mà tất cả chỉ là những giấc mơ?? Nếu như lúc này đây tất cả chúng ta cùng mơ cùng một giấc mơ?

Cùng chung một sự mô phỏng?
Nếu như chúng ta đang ở trong một Ma Trận?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Everyone has different ideas about the reality of life. And each of us must have dreamed, at least once.

In dreams, we can be whatever we want... We can be chased by a lion, we can be a hero, we can meet our ideal lover, we can meet our ancestors...

Or sometimes we have nightmares, and face things we can't even think of. Often the dreams are unbelievably real. And that's weird !!!

But what if nothing is real and it's all just dreams? What if we all dreamed the same dream right now?

The same simulation?
What if we're in a matrix?


Reviews (2)

Phương Hồng Võ

Oct. 14, 2021, 12:49 p.m.

Tuyệt quá ! Mong bạn Trường chia sẻ nhiều hơn... 💖🙏

Cândida Susana Guedes Carreira

Oct. 13, 2021, 11:05 p.m.

love

Local Time

13 Oct 2021 (19:00 PM - 23:00 PM)

246 attended

This event was completed


HUESA TECH CREW

HUESA TECH CREW sẽ luôn đồng hành cùng các bạn!

HUESA TECH CREW will always be your companion!