Quan Ly

I believe in the goodness of the world and I trust in the fairness of the universe.
I have always been guided and well looked after. by the Divine.
Who I am now is far from perfect but with every passing moment I am
ready to embrace a better version of myself.
And so, I am happy to share not only positive stories but also my moon shadows.
We are here to meet to learn to share, to laugh and to cry, to give and to receive,
to connect and reconnect, with our hearts and souls.
Have fun and be happy!!!
______________@___
_____________@@____
___________@@@@@___
_____________@@_______
______________@_________

Tôi tin vào sự tốt đẹp của thế giới và tôi tin tưởng vào sự công bằng của vũ trụ.
Tôi luôn được hướng dẫn và bao bọc. bởi Sự Thiêng liêng.
Con người hiện tại của tôi không hoàn hảo chút nào nhưng với mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi sẵn sàng đón nhận một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vì vậy, tôi luôn sẵn lòng chia sẻ không chỉ những câu chuyện tích cực mà cả những góc khuất nơi mặt trăng của tôi.
Chúng ta tới đây để gặp nhau để học hỏi để chia sẻ, để cười và khóc, để cho đi và nhận lại, để kết nối và gắn kết lại với trái tim và tâm hồn của chúng ta.
Hãy cứ thể, vui vẻ và hạnh phúc!!!
(cảm ơn google translate)

Quan Ly’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

Quan Ly’s past events

There are no ended events yet.

Quan Ly’s recent reviews

There are no recent reviews yet.