Đoàn Thị Ngọc Thư

"Bạn nghĩ gì, điều đó sẽ là như vậy" (CÔ).

"What you think, shall it be" (CÔ).

Đoàn Thị Ngọc Thư’s upcoming events

There are no upcomming events yet.

Đoàn Thị Ngọc Thư’s past events

TA LÀ CON CHIM HÓT - WE ARE BIRDS SINGING

01 Sep 2021 (19:00 PM - 21:00 PM)

5.0
Đoàn Thị Ngọc Thư
301

Đoàn Thị Ngọc Thư’s recent reviews

Gulsina Musina

attended TA LÀ CON CHIM HÓT - WE ARE BIRDS SINGING

Sept. 16, 2021, 1:10 p.m.

Большое спасибо! Было чудесно! Удачи и успехов!

Đặng Thị Hà Vy

attended TA LÀ CON CHIM HÓT - WE ARE BIRDS SINGING

Sept. 3, 2021, 8:25 p.m.

??????????

Hanah Hanh Nguyen

attended TA LÀ CON CHIM HÓT - WE ARE BIRDS SINGING

Sept. 3, 2021, 7:10 a.m.

Các bạn thật tuyệt vời.. Đàn chim yêu thương bay cao bay xa mang tiếng hót sáng tạo ước mơ ☘️????

Licia Digonzelli

attended TA LÀ CON CHIM HÓT - WE ARE BIRDS SINGING

Sept. 2, 2021, 12:01 a.m.

Beautiful iMP! Joy, true Love and motivation??? I Love you I Thank you