Mamas in a new era - 4 circles

5.0
English

Motherhood circle for connection, cocreation and sharings
In this weekly circle we will share, explore and enjoy the new unfoldment of the feminine coming through mothering.
Through sharings, meditation, pattern release work, yoni mudras and bellylaughter, we will support each.

4 circles -
September 14th - 28th - Oct 5th - Oct 12


Reviews (2)

Trần Thị Thu Hà

Sept. 28, 2021, 11:04 p.m.

Cám ơn bạn đã cho tôi được cảm nhận lại những dợi dây kết nối thiêng liêng trong từng khoảnh khắc của sự sống mà mình không được biết đến trong cuộc sống hiện đại này, từ đứa bé trong bụng mẹ, tới năng lượng tiếp xúc với mẹ thật khác, với cha và Cha Trời Mẹ Đất Thiêng liêng. Những buổi chữa lành cùng nhau trong trường năng lượng kết nối thiêng liêng, và có sự trợ giúp cùng CÔ kính yêu thật tuyệt. Cảm giác của dòng năng lượng chạm qua những vết thương, tắc ngẽn được chữa lành, cứ trôi chảy, nhẹ nhàng....để trở về với nguồn năng lượng nguồn cội, tròn đầy, của những đứa trẻ hồn nhiên :).

Trần Thị Phừa

Sept. 28, 2021, 9:57 p.m.

Rất tốt

Local Time

28 Sep 2021 (20:00 PM - 21:30 PM)

211 attended

This event was completed


Line Stene Efraidsen

Pregnancy /post partum doula, woman circle facilitator, family therapist, Sami healer

Mother of two teenagers, living in a tiny house outside Oslo, Norway. Born in Alta, Arctic.